22.1.11

வீர (சூதாட்ட) விளையாட்டுகள்..!!

வீரர்கள்
வியாபாரம் ஆனார்கள்
தேர்வு
என்ற பெயரால்..!!

விளையாட்டோ
விற்பனை ஆனது
சூதாட்டம் 
என்ற பெயரால்..!!

விளையாட்டின்
வெற்றியும் தோல்வியும்
விடியுமுன்னே
புரோக்கர்களின் 
புரோக்கிராமில்...!!!

No comments:

Post a Comment

உங்களின் மேலான கருத்துகளுக்காக காத்திருக்கிறேன்..!